Podstawowe terminy

  • rozliczenie z ZUS:
  1.  dla osób nie zatrudniających pracowników: do 10-go następnego miesiąca,
  2.  dla osób zatrudniających pracowników: do 15-go następnego miesiąca,
  • sporządzanie deklaracji INTRASTAT: do 10-go następnego miesiąca,
  •  sporządzanie informacji podsumowujących UE: do 15-go następnego miesiąca/kwartału, forma elektroniczna: do 25-go następnego miesiąca,
  • podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników: do 20-go następnego miesiąca,
  • podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz od osób prawnych: do 20-go następnego miesiąca,
  •  podatek od towarów i usług: do 25-go następnego miesiąca