Oferta

RACH-EKSPERT S.C. wykonuje następujące usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz inne dodatkowe:

KARTA PODATKOWA


– prowadzenie rejestrów VAT oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT 7 (dotyczy płatników VAT)
– sporządzanie deklaracji rocznych PIT 16A
– sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS
– prowadzenie ewidencji sprzedaży

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY


– prowadzenie rejestrów VAT oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT 7 (dotyczy płatników VAT)
– obliczanie podatku dochodowego
– sporządzanie deklaracji rocznych PIT 28
– sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW


– prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
– prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
– prowadzenie rejestrów VAT oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT 7 (dotyczy płatników VAT)
– obliczanie podatku dochodowego
– sporządzanie deklaracji podatkowych
– wysyłanie podpisanych deklaracji do urzędów
– sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS
– sporządzanie deklaracji rocznych PIT właścicieli

KADRY I PŁACE


– prowadzenie dokumentacji kadrowej
– sporządzanie list płac
– sporządzanie kart wynagrodzeń
– sporządzanie umów zlecenia oraz umów o dzieło
– obliczanie comiesięcznych składek i sporządzanie deklaracji ZUS i PIT
– przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS
– sporządzanie raportów dla pracowników i płatników
– wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach

INNE


– roczne rozliczenia podatkowe PIT osób fizycznych
– pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej