Aktualności

04-02-2014r.
Znana jest już wysokość składek ZUS na 2014 rok

Składki za styczeń – grudzień 2014 r.*

Rodzaj składki konto Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne **
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
 716,99 zł 661,92 zł
Ubezpieczenie zdrowotne  
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
270,40 zł 270,40 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
55,07 zł  55,07 zł

*dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2247,60 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2014)
** kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,93% obowiązującą od 1 kwietnia 2012 r. właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.

źródło: www.zus.pl

24-09-2013r.
Jesteśmy z Państwem już rok!

Niezwykle przyjemnie jest nam zakomunikować, iż jesteśmy z Państwem już rok. Był to rok ciężkiej pracy, naszym celem było pozyskanie Państwa zaufania oraz stworzenie wizerunku rzetelnego i oddanego sprawie partnera, któremu zawsze leży na sercu dobro naszych klientów. Nieustannie pracujemy z Państwem i dla Państwa. Takie działanie pozwala nam na lepsze dopasowane oferty do potrzeb naszych klientów. Dotychczasowa współpraca z Państwem jest dla nas bodźcem do dalszej wytężonej pracy. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w jeszcze szerszym gronie co świadczyć będzie o zaufaniu do naszej firmy. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu chcielibyśmy gorąco podziękować i życzyć dalszej owocnej współpracy z RACH-EKSPERT S.C.

Z okazji pierwszej rocznicy istnienia Biura ogłaszamy Specjalną Promocję:

Dla wszystkich, którzy zdecydują się na współpracę z nami do końca tego roku- za pierwszy miesiąc udzielamy rabatu w wysokości 25% ceny ustalonej za usługę.

07-03-2013r.
Dołącz do nas na facebooku!

www.facebook.com/pages/Rach-Ekspert-SC/477342612319458


31-12-2012r.
ULGA INTERNETOWA
2013

Popularna ulga internetowa pozostaje jednak w ustawie, choć mocno ograniczona. Do końca 2012 r. maksymalna wysokość tego odliczenia wynosi 760 zł rocznie i dotyczy każdej osoby fizycznej, która poniosła wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet.

W 2013 r. zakres ulgi internetowej zostanie ograniczony podmiotowo. Kwota limitu nie ulegnie zmianie, jednakże począwszy od rozliczenia PIT za 2013 rok z ulgi tej będą mogły korzystać jedynie te osoby, które od momentu wejścia ulgi w życie nigdy z niej nie korzystały. Osoby te będą mogły dokonać ww odliczenia wyłącznie w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych, a także osoby, które po raz pierwszy z niej skorzystają w zeznaniu podatkowym składanym za 2012 r. i po zmianie przepisów odliczałyby ją jedynie przez rok. Te osoby będą mogły z niej skorzystać również w zeznaniu za 2013 r.

06-12-2012r.
LIKWIDACJA podwójnej zaliczki za listopad 2012r.
Zaliczkę za grudzień 2012r., w wysokości zaliczki należnej za listopad, uiszczaną w terminie do dnia 20 grudnia roku podatkowego (por. art. 44 ust. 6 ustawy o PIT) zastąpić należy zaliczką opłacaną standardowo, obliczaną od wartości podstawy opodatkowania wykazanej w miesiącu grudniu i płaconą do 20 stycznia, a zatem:
20 listopad 2012 r. – wpłata zaliczki za październik,
20 grudzień 2012 r. – wpłata zaliczki za listopad,
20 styczeń 2013 r. – wpłata zaliczki za grudzień
30 kwietnia 2013 r. – rozliczenie roczne za rok 2012.
Zasady te dotyczą podatników prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się na zasadach ogólnych według skali oraz opłacających podatek liniowo lub podatników uzyskujących przychody z najmu prywatnego na zasadach ogólnych.